ОБЩИ УСЛОВИЯ

за издаването и ползването на Ваучер


1.        Ваучерът е документ, издаван на клиент при попука на продукт, срещу който клиентът може да ползва зададената в него сума за отстъпка при повторна покупка за периода на неговата валидност.

2.        Ваучерът е валиден за период от 30 дни, считано от датата на първата покупка, при която е издаден и предоставен.

3.        Издателят на Ваучера е „Флекс Електроникс“ ЕООД БУЛСТАТ 131287407 със седалище в град София и адрес на управление град София, ул. Райко Алексиев 46Б. Адресът за кореспонденция е град София, бул. Св. Климент Охридски 105Б.

4.        Издателят предоставя Ваучери в търговския обект на фирмaта също така и  закупени онлайн чрез сайта www.zanderbg.com за територията на България.

5.        Ваучерът се издава на клиент, закупил  лодка ZANDER, BUSH или MARINE, ако не е ползвал друга отстъпка.

6.        С  Ваучера се задава отстъпка при следните условия и размери:

  •        При покупка на лодка до 400 см - Ваучер 300 лв.
  •        При покупка на  лодка над 400 см - Ваучер 2 бр. по 300 лв.
  •        При покупка на лодка над 450см - Ваучер 3 бр. по 300 лв.

7.        Ваучерът се използва от клиента при следваща покупка на извънбордов двигател над 8 к.с. от марките MERCURI, YMAHA, SUZUKI и HONDA, на които Флекс Електроникс ЕООД е оторизиран дилър и работи по ценовите листи на съответните официални вносители за България.

При покупка на двигател в промоция, отстъпки от промоции и суми по ваучери НE се комбинират, клиентът избира коя от двете отстъпки да ползва – промо-цена или ваучер/и/ за отстъпка!

8.        Ваучерът е валиден за употреба, ако:

  •         съдържа печат на издателя;
  •         срок на валидност на ваучера,
  •         попълнен е изцяло от служител на фирмата;.

9.        Ваучерът може да се използва от  друг клиент, доведен от лицето закупило лодка с подарък ваучер в рамките на периода, оказан на ваучера.

10.      При заявяване на покупка с Ваучер той се предоставя на служителя на издателя в търговския обект, в който се ползва отстъпката.

11.      Ваучерът не може да бъде заменян за други стоки или услуги, нито стойността му да бъде изплащана в пари.

12.      Издателят на Ваучера не носи отговорност, ако трето лице, приносител на Ваучера, е упражнило правата за отстъпка с Ваучера без знанието или въпреки волята на потребителя, на който е издаден Ваучера при покупка на продукт.

13.      С предявяване на Ваучера за ползване приносителят заявява, че е запознат с настоящите правила за неговото издаване и ползване.

14.      Издателят запазва пълното право да анулира всеки един Ваучер при съмнение, че е бил обект на фалшификация, кражбаили придобит по някакъв друг незаконен начин, както и ако е бил използван неправомерно и против правилата за ползване на издателя.

15.      Издателят не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на Ваучера и не го подменя.

16.      Настоящите правила са предоставени на клиентите за запознаване и приемане в търговския обект на Флекс Електроникс ЕООД, така също са публично достъпни и оповестени на официалната интернет страница на издателя: www.zanderbg.com

17.      Използването, включително и самото получаване при предоставяне на Ваучера означава приемането на настоящите правила от страна на ползващото лице. След издаване и предава на Ваучера се счита, че всеки негов държател (приносител) се запознал и е приел безусловно настоящите правила.

18.      Личните данни се предоставят доброволно от клиента при ползване на Ваучера и се съхраняват, обработват и ползват от издателя в съответствие със ЗЗЛД и добрите търговски практики.

19.      Всички възникнали спорни въпроси се изясняват предимно чрез посредничество и медиация, а ако спорът бъде отнесен в съда, компетентен за неговото решаване е съответният съд по седалището на издателя на Ваучера.